Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Lista członków


  • SEKTOR PUBLICZNY
 1. Gmina Kampinos - Monika Ciurzyńska
 2. Gmina Leoncin - Aniela Jarząbek
 3. Gmina Czosnów - Zofia Wojcieska
 4. Gmina Leszno - Grzegorz Banaszkiewicz
 5. Gmina Błonie - Marek Książek
 6. Gmina Ożarów Mazowiecki - Małgorzata Rutkowska
 7. Gmina Stare Babice - Katarzyna Sońta
 8. Gmina Izabelin - Michał Postek
 9. Gmina Łomianki - Michał Naftyński
 10. Powiat Warszawski Zachodni - Andrzej Wołczyński
 11. Kampinoski Park Narodowy - Małgorzata Mickiewicz

  • SEKTOR SPOŁECZNY
 1. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Ryś" Kampinos - Krzysztof Radkowski
 2. Stowarzyszenie Sportowe „Kontra” - Marek Murmyło
 3. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Czosnów - Hanna Kręźlewicz
 4. Ochotnicza Straż Pożarna w Gnatowicach Starych - Piotr Wcisło
 5. Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech Rzek - Beata Tuzimek
 6. Stowarzyszenie "Razem" - Małgorzata Kowalska
 7. Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum Nr 1 w Błoniu ,,Hugonek'' - Marcin Kołota
 8. Towarzystwo Pomocy Dzieciom Wiejskim - Marek Parafiniuk
 9. Fundacja ,,NIC NA SIŁĘ'' - Małgorzata Lepiech
 10. Koło Łowieckie Nr 40 przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Mieczysław Wójcik
 11. Uczniowski Klub Sportowy ,,TAJFUN'' Brochów - Anna Przygoda
 12. Klub Sportowy ,,Ożarowianka'' - Lech Toruszewski
 13. Uczniowski Klub Sportowy Południe Czosnów - Artur Abramczyk
 14. Stowarzyszenie ,,Radość Dzieciom Niepełnosprawnym'' - Tomasz Pietrzak
 15. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łomiankach - Elżbieta Juźwiak
 16. Ochotnicza Straż Pożarna w Wilkowie Polskim - Tomasz  Wojtczuk
 17. Polskie Stowarzyszenie Carrom - Paulina Nowakowska
 18. Ochotnicza Straż Pożarna w Laskach - Piotr Sternicki
 19. Towarzystwo Przyjaciół Kampinoskiego Parku Narodowego - Wiktoria Radkowska
 20. Klub Honorowych Dawców Krwi ''Strażak'' w Błoniu - Zbigniew Rafalski
 21. Uczniowski Klub Sportowy ,,Bieniewiczanka'' - Katarzyna Mielcarz
 22. Fundacja Misja Kampinos - Piotr Grzelak
 23. Ochotnicza Straż Pożarna w Strzyżewie - Zbigniew Rafalski
 24. Katarzyna Grabska-Gliwka
 25. Piotr Rutkowski
 26. Urszula Przymus
 27. Anna Socha
 28. Małgorzata Orlikowska
 29. Antoni Kręźlewicz
 30. Paweł Białecki
 31. Lidia Ujazdowska
 32. Michał Byliniak
 33. Jerzy Łukasik
 34. Sylwia Jabłońska
 35. Krzysztof Lipiński
 36. Ewelina Degowska
 37. Krystyna Sikorska
 38. Barbara Rączkowska
 39. Blanka Jabłońska
 40. Krzysztof Dąbrowski
 41. Bogusław Nidziński
 42. Marek Kamiński

  • SEKTOR GOSPODARCZY
 1. Gospodarstwo Agroturystyczne "Otulina" - Joanna Konecka
 2. Warszawski Bank Spółdzielczy Oddział w Kampinosie - Bogusława Nitek
 3. P.P.H.U. ''KRIX-POOL'' KRZYSZTOF DRUŻBA - Krzysztof Drużba
 4. Kenig Spedition - Kenig Adam - Adam Kenig
 5. Piekarnia Walenty Łukasik, Bożena Łukasik spółka jawna - Walenty Łukasik
 6. BOOM Marcin Jaskólski - Marcin Jaskólski
 7. Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach - Halina Choroś
 8. Piekarnia ,,Grzelak'' s.c. - Krzysztof Grzelak
 9. Usługi Rem. Bud. ''REMIX'' Bogdan Recielski - Bogdan Recielski
 10. Kwietniak Opel Serwis - Paweł Kwietniak
 11. ,,SIMED'' SP. Z O.O. - Bogumił Sikorski
 12. Usługi Ślusarsko-Tokarskie Pryciński Mirosław - Mirosław Pryciński
 13. Sprzedaż mięsa – Piotr Rzeźnicki - Piotr Rzeźnicki
 14. Dariusz Krzysztof Michalczyk (gospodarstwo rolne) - Dariusz Michalczyk
 15. Bartosz Wrzosek (gospodarstwo rolne) - Bartosz Wrzosek
 16. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ''AUTOS'' Mirosław Derbich - Mirosław Derbich
 17. VITOSPORT Witold Gawdzik - Witold Gawdzik
 18. KOPARKOWO Bartosz Chrząszczewski - Bartosz Chrząszczewski.


Obowiązek informacyjny dla członków Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem'' w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem" (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@lgdkampinos.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu:
a) Utrwalenia i publikacji wizerunku w postaci zdjęć oraz nagrań na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, prasie, w celach promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – Twoje dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody;
b) Przyjęcia Cię w poczet członków Stowarzyszenia, zapewnienia Ci warunków do korzystania z podstawowych praw członkowskich, egzekwowania obowiązków członkowskich, w tym opłacania składek - art. 6 ust. 1 lit. b RODO – Twoje dane będą przetwarzane do czasu zakończenia członkostwa w Stowarzyszeniu. W przypadku danych wymaganych ustawą Prawo o Stowarzyszeniach dane będą przetwarzane bezterminowo
c) wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze, w tym rozliczenia składek członkowskich – art. 6 ust. 1 lit. c RODO – dane będą przetwarzane przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym opłacono składki;
d) dochodzenia i obrony roszczeń oraz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane będą przetwarzane przez okres 6 lat od zakończenia pełnienia funkcji.
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, Krajowego Rejestru Sądowego, urzędów dofinansowujących działania oraz grantodawcom na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora bezterminowo.
9. Posiada Pan/ Pani prawo do:
a) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
c) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
d) wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc zostać członkiem Stowarzyszenia. Zgoda na utrwalenie i publikację wizerunku jest dobrowolna.
11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Lista Członków Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" - stan na 02.06.2023 r.
Lista Członków Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" - stan na 05.06.2023 r.
polityka cookies

copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl