Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Monitoring i ewaluacja

Do wypracowania rozwiązań wykorzystano roboczą współpracę z przedstawicielami lokalnych grup działania z pięciu województw: łódzkiego, mazowieckiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego. Monitoring i ewaluacja w trakcie realizacji LSR jest ważnym procesem sprawdzającym, czy zakładane cele i wskaźniki są osiągane w sposób optymalny i adekwatny. Proces ten uwzględnia specyfikę obszaru objętego LSR i zapewnia, poprzez współpracę i tworzenie sieci kontaktów, wybór właściwych elementów do stałego monitorowania i okresowej ewaluacji. W rozdziale przedstawiono: zasady i procedurę monitoringu i ewaluacji, elementy podlegające badaniom oraz podmioty (osoby) odpowiedzialne za proces monitoringu i ewaluacji.
Rozdział X Monitoring i ewaluacja
polityka cookies

copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl