Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Plan Komunikacji

Plan komunikacji został opracowany na podstawie wyników konsultacji, badań ankietowych oraz wywiadów pogłębionych. Dodatkowo uwzględniono doświadczenia związane z wdrażaniem planu komunikacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. Plan komunikacji jest odrębnym dokumentem od Lokalnej Strategii Rozwoju (dalej: LSR).

Plan ten zawiera:
a)    Prezentację głównych celów i przesłanek, które legły u podstaw jego opracowania. W planie komunikacji są jasno określone cele, które mają być osiągnięte poprzez działania komunikacyjne.
b)    Opis działań komunikacyjnych, grup docelowych oraz środków przekazu. Plan precyzyjnie określa planowane działania komunikacyjne, grupy docelowe oraz środki przekazu, które będą wykorzystywane. Ponadto, uwzględnia również działania podejmowane w przypadku problemów z realizacją LSR oraz w sytuacji niskiego poparcia społecznego dla działań  Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" (dalej: LGD).
c)    Opis zakładanych wskaźników realizacji działań komunikacyjnych oraz oczekiwanych efektów. Plan komunikacji precyzuje wskaźniki, które będą monitorowane w celu oceny postępów i efektywności działań komunikacyjnych.
d)    Opis sposobu analizy efektywności działań komunikacyjnych i zastosowanych środków przekazu, w tym tryb korygowania planu komunikacji. Plan zawiera strategię analizy efektywności działań komunikacyjnych, które będą regularnie oceniane i monitorowane. Jeśli konieczne, plan zakłada wprowadzanie korekt i aktualizacji
w celu dostosowania działań do identyfikowanych potrzeb.
e)    Indykatywny budżet przewidziany na działania komunikacyjne, wraz z wskazaniem głównych kategorii wydatków. Plan komunikacji zawiera szacunkowy budżet na realizację działań komunikacyjnych, wskazując główne kategorie wydatków.

Ponadto, Plan komunikacji uwzględnia również obowiązki komunikacyjne beneficjentów EFSI (Europejskiego Funduszu Społecznego i Inwestycyjnego) zgodnie z przepisami rozporządzenia UE 2021/1060 oraz zasadami komunikacji. Plan ten jest również zgodny z informacjami przekazanymi przez właściwe Instytucje Zarządzające (IZ) oraz uwzględnia wymogi wizualizacji związane z PS WPR (Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich).

Plan komunikacji na lata 2023-2027
Plan komunikacji na rok 2024
polityka cookies

copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl